sk | cz

Stratená Žilina II.

penautor: Patrik Groma a kol.

cathegoryKategória: Literatúra

Kniha získala Zlatú pečať a prestížne ocenenie KNIHA ROKA 2019 udelené Zväzom polygrafie na Slovensku. Úspešný autorský kolektív vydal v roku 2017 knihu Stratená Žilina 1, ktorá sa stala Knihou roka 2017. V súčasnosti vychádza jej pokračovanie, v ktorej sa odokrývajú ďalšie stratené a už neexistujúce miesta v Žiline. V knihe sú uverejnené aj unikátne perokresby akad. mal. a reštaurátora Mojmíra Vlkoláčka a akad. mal. Stana Lajdu doplnené množstvom nikdy nepublikovaných informácií a fotografií. Kniha Stratená Žilina 2 opäť zanecháva istý historický odkaz či posolstvo. Ide o vedecko-odbornú publikáciu na vysokej profesionálnej úrovni rozdelenú do štyroch kapitol – Banky v Žiline, Bulharskí záhradníci, Kiná, Monumenty – obohatenú i množstvom spomienok starých Žilinčanov a Žilincov. Kolektív autorov: Patrik Groma, Jozef Feiler, Milan Novák, Miroslav Pfliegel, Peter Štanský.
Cena: 18 €