sk | cz

Ako dražiť

 

SÁLOVÁ AUKCE (CZ)

Jak se zúčastnit sálové aukce?

Pro vaši účast v sálové aukci nabízíme několik různých možností.

1.       Osobní účast na sálové aukci

2.       Zaslání písemného limitu do sálové aukce

3.       Zaslání požadavku na telefonní účast v sálové aukci

 

Osobní účast na sálové aukci

Zveme vás k osobní návštěvě. Máte jedinečnou možnost si prohlédnout dražená díla a případně s námi o nich hovořit a dozvědět se co nejvíce informací před dražbou.

Pro řádnou účast máte povinnost doložit svoji totožnost doložením občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti. Další podmínkou je souhlas s pravidly aukce.

 

Zaslání písemného limitu do sálové aukce

Dobrá volba pro zájemce o zajímavé aukční losy, kteří se nemohou zúčastnit osobně.

Postup není složitý, zvládne jej každý z vás.

Zaregistrujete si uživatelský účet na webu www.groma.sk. [horní menu - registrovat]

Vyplníte všechny povinné údaje, které potřebujeme pro vytvoření uživatelského účtu.

Zkontrolujeme váš osobní email, který jste zadali při registraci a potvrdíte odkliknutím odkazu, který je součástí tohoto emailu.

Navštivte aukční katalog na webu www.groma.sk. Aukční katalog pro sálovou aukci naleznete: [hlavní menu – Sálová aukce].

V detailu každého aukčního losu můžete zadat svůj aukční limit. Aukční (písemný) limit je maximální cena, kterou jste ochotni v rámci aukce za položku zaplatit (bez aukční přirážky, ta bude po úspěšné výhře připočítána). Zadejte svoji maximální cenu (limit) a stiskněte [odeslat].

Odeslané aukční limity se zaznamenají do aukčního košíku (obdoba košíku v eshopu), který naleznete v [hlavní menu – limity].

Jakmile zadáte limity na všechny položky, které máte zájem dražit, tak navštivte aukční košík [hlavní menu – limity]. Zde zkontrolujte svoje limity a případně je upravte. Dále doplňte všechny další údaje, které jsou nutné pro podání aukčního příkazu, souhlaste s aukčními podmínkami a zpracováním osobních údajů a potvrďte odeslání příkazu tlačítkem [odeslat].

Tímto je vás příkaz k aukci hotov.

Pokud budete mít zájem zvýšit limit na již dražených položkách nebo budete mít zájem o zaslání limitu pro nové položky, tak celý proces opakujte.

Přihlásím se, procházím aukční katalog, zadávám jednotlivé limity, zkontroluji, doplním a odešlu příkaz k aukci.

Příkazy k aukci jsou Auction House GROMA kontrolovány a schvalovány.

Schválené limity na jednotlivé položky od různých dražitelů se stávají součástí sálové aukce. V sálové aukci zaměstnanec Auction House GROMA v sále draží za písemné dražitele až do jimi zadané maximální ceny. Proti těmto limitům na sále draží sáloví účastníci aukce a telefonní dražitelé.

 

Zaslání požadavku na telefonní účast v aukci

Pro položky s vyvolávací cenou vyšší než 100 000 Kč nabízíme prémiovou službu dražby po telefonu.

Zašlete email s individuální poptávkou k telefonní dražbě. Uveďte, které položky budete chtít dražit, volitelné i rámcové cílové částky.

Společně se spojíme a dohodneme se na potvrzení plné moci k telefonní dražbě.

V čase dražby konkrétně dohodnutých položek vám náš kolega zatelefonuje a společně „po telefonu“ budete dražit.

 

ONLINE AUKCIA (SK)

Ako dražiť?

 1. Podmienka účasti je registrácia na webovej stránke www.groma.sk. Po vytvorení účtu sa automaticky zašle potvrdzujúci e-mail. Po kliknutí na odkaz v ňom uvedený sa dokonči registrácia. Následne sa účet stáva aktívny, ale bez možnosti účasti na aukcii.
 2. Účasť na aukcii bude umožnená až po overení totožnosti spôsobmi:
  1. nahrať sken dokladu totožnosti v sekcii „môj účet“,
  2. poslať sken dokladu e-mailom na groma@groma.sk,
  3. osobné overenie totožnosti v sídle dražobník.
 3. Po aktivácii účtu a overení totožnosti dražobníka bude povolená účasť v aukcii po prihlásení sa do svojho účtu.
 4. V sekcii „aktuálne aukcie“ je možnosť si vybrať jednotlivé dražené predmety v aukčných katalógoch.
 5. V detaile každého draženého predmetu je možné uskutočniť:
  1. prihodenie – zadať sumu, o ktorú chcete navýšiť aktuálnu cenu. Suma musí byť v súlade s dražobným poriadkom a tabuľkou prihodení. Tabuľka prihodení je dostupná pod odkazom pod formulárom pro vloženie prihodenia,
  2. limit – zadať maximálnu sumu, ktorú ste ochotný dražiteľ v aukcii ponúknuť. Po zadaní limitu systém vloží minimálne prihodenie a pri ďalších prihodeniach iných dražiteľov sa automaticky zúčastní aukcie za dražiteľa, ktorý limit zadal, a to až do nastavenej sumy.
 6. Dražené predmety si môže dražiteľ pridať do sledovaných položiek a v katalógu si potom môže vyfiltrovať iba dražené predmety, ktoré sledujete alebo na ktorých má zadané prihodenia a limity.
 7. Každý dražený predmet má v aukcii určený koniec aukcie. Pokiaľ bude uskutočnené prihodenie alebo limit v posledných piatich minútach aukcie, koniec aukcie sa automaticky predlžuje o päť minút v súlade s dražobným poriadkom.
 8. Po ukončení aukcie každý úspešný dražiteľ dostane e-mailovú správu so súpisom vydražených predmetov a pokyny k platbe.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať dražobníka:

 1. telefonicky: +421 903 804 807,
 2. e-mailom: groma@groma.sk.