sk | cz

Ako dražiť

_____________________________________________________________________________________

 

SÁLOVÁ AUKCIA

 

1. Predaukčné limity

Predaukčné zadávanie limitov je spustené na stránke www.groma.sk, ukončenie je hodinu pred aukciou.

Postup nie je zložitý, zvládne ho každý. Zaregistrujete si užívateľský účet na webe www.groma.sk. [horné menu - registrovať]

Vyplníte všetky povinné údaje, ktoré potrebujeme na vytvorenie užívateľského účtu.

Skontrolujeme váš osobný email, ktorý ste zadali pri registrácii a potvrdíte odkliknutím odkazu, ktorý je súčasťou tohto emailu.

Navštívte aukčný katalóg na webe www.groma.sk. Aukčný katalóg pre sálovú aukciu nájdete: [hlavné menu – Sálová aukcia].

V detaile každého aukčného žrebu môžete zadať svoj aukčný limit. Aukčný (písomný) limit je maximálna cena, ktorú ste ochotní v rámci aukcie za položku zaplatiť (bez aukčnej prirážky, tá bude po úspešnej výhre pripočítaná).                                                 

Zadajte svoju maximálnu cenu (limit) a stlačte [odoslať]. Odoslané aukčné limity sa zaznamenajú do aukčného košíka (obdoba košíka v e-shope), ktorý nájdete v [hlavné menu – limity].

Akonáhle zadáte limity na všetky položky, ktoré máte záujem dražiť, tak navštívte aukčný košík [hlavné menu - limity]. Tu skontrolujte svoje limity a prípadne ich upravte.

Ďalej doplňte všetky ďalšie údaje, ktoré sú nutné pre podanie aukčného príkazu, súhlaste s aukčnými podmienkami a spracovaním osobných údajov a potvrďte odoslanie príkazu tlačidlom [odoslať]. Týmto je vás príkaz na aukciu hotový.

Pokiaľ budete mať záujem zvýšiť limit na už dražených položkách alebo budete mať záujem o zaslanie limitu pre nové položky, tak celý proces opakujte.

Prihlásim sa, prechádzam aukčný katalóg, zadávam jednotlivé limity, skontrolujem, doplním a odošlem príkaz na aukciu.

Príkazy na aukciu sú Auction House GROMA kontrolované a schvaľované!

Schválené limity na jednotlivé položky od rôznych dražiteľov sa stávajú súčasťou sálovej aukcie. V sálovej aukcii zamestnanec Auction House GROMA v sále draží za písomných dražiteľov až do nimi zadanej maximálnej ceny.

Proti týmto limitom na sále dražia sáloví účastníci aukcie, online účastníci aukcie a telefónni
dražitelia.

1. Osobne v sále

Pred začiatkom aukcie je nutná registrácia, následne každý účastník aukcie dostanete dražobné číslo. Pre riadnu účasť je povinnosť preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu či iného dokladu totožnosti. Ďalšou podmienkou je súhlas s pravidlami aukcie.


1. Online na www.groma.sk

Po potvrdenej registrácii môžete účastník aukcie dražiť online ktorúkoľvek položku počas sálovej aukcie. Online aukcia bude spustená aj na platformách livebid.cz a invaluable.com. Odporúčame uprednostniť platformu www.groma.sk, kde sú najnižšie aukčné poplatky.

1. Telefonicky

Na základe písomnej požiadavky môžete účastník aukcie dražiť po telefóne, počas aukcie ho telefonicky skontaktuje operátor aukčnej spoločnosti a podľa jeho inštrukcií sa bude dražiť vybraná položku. Plnú moc je dostupná na webovej stránke www.groma.sk na spodnej lište.

Alebo zašlite e-mail s individuálnym dopytom k telefónnej dražbe na groma@groma.sk. Uveďte, ktoré položky budete chcieť dražiť, voliteľné aj rámcové cieľové čiastky. Spoločne sa spojíme a dohodneme sa na potvrdení plnomocenstva k telefónnej dražbe.


1. Písomný limit

Na základe písomnej požiadavky môže účastník aukcie určiť limit, do ktorého bude za neho aukčná spoločnosť dražiť. Plnú moc je dostupná na webovej stránke www.groma.sk na spodnej lište.


Alebo zašlite e-mail s písomným limitom na groma@groma.sk. Uveďte, ktoré položky budete chcieť dražiť, voliteľné aj rámcové cieľové čiastky. Spoločne sa spojíme a dohodneme sa na potvrdení plnomocenstva k písomnému limitu.

Informácie:

Tel.: +421 903 846 800, e-mail: groma@groma.sk, limity.groma@azet.sk

___________________________________________________________________________________

 

SÁLOVÁ AUKCE (CZ)

 

Jak se zúčastnit sálové aukce?

Pro vaši účast v sálové aukci nabízíme několik různých možností.

1.       Osobní účast na sálové aukci

2.       Zaslání písemného limitu do sálové aukce

3.       Zaslání požadavku na telefonní účast v sálové aukci

 

Osobní účast na sálové aukci

Zveme vás k osobní návštěvě. Máte jedinečnou možnost si prohlédnout dražená díla a případně s námi o nich hovořit a dozvědět se co nejvíce informací před dražbou.

Pro řádnou účast máte povinnost doložit svoji totožnost doložením občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti. Další podmínkou je souhlas s pravidly aukce.

 

Zaslání písemného limitu do sálové aukce

Dobrá volba pro zájemce o zajímavé aukční losy, kteří se nemohou zúčastnit osobně.

Postup není složitý, zvládne jej každý z vás.

Zaregistrujete si uživatelský účet na webu www.groma.sk. [horní menu - registrovat]

Vyplníte všechny povinné údaje, které potřebujeme pro vytvoření uživatelského účtu.

Zkontrolujeme váš osobní email, který jste zadali při registraci a potvrdíte odkliknutím odkazu, který je součástí tohoto emailu.

Navštivte aukční katalog na webu www.groma.sk. Aukční katalog pro sálovou aukci naleznete: [hlavní menu – Sálová aukce].

V detailu každého aukčního losu můžete zadat svůj aukční limit. Aukční (písemný) limit je maximální cena, kterou jste ochotni v rámci aukce za položku zaplatit (bez aukční přirážky, ta bude po úspěšné výhře připočítána). Zadejte svoji maximální cenu (limit) a stiskněte [odeslat].

Odeslané aukční limity se zaznamenají do aukčního košíku (obdoba košíku v eshopu), který naleznete v [hlavní menu – limity].

Jakmile zadáte limity na všechny položky, které máte zájem dražit, tak navštivte aukční košík [hlavní menu – limity]. Zde zkontrolujte svoje limity a případně je upravte. Dále doplňte všechny další údaje, které jsou nutné pro podání aukčního příkazu, souhlaste s aukčními podmínkami a zpracováním osobních údajů a potvrďte odeslání příkazu tlačítkem [odeslat].

Tímto je vás příkaz k aukci hotov.

Pokud budete mít zájem zvýšit limit na již dražených položkách nebo budete mít zájem o zaslání limitu pro nové položky, tak celý proces opakujte.

Přihlásím se, procházím aukční katalog, zadávám jednotlivé limity, zkontroluji, doplním a odešlu příkaz k aukci.

Příkazy k aukci jsou Auction House GROMA kontrolovány a schvalovány.

Schválené limity na jednotlivé položky od různých dražitelů se stávají součástí sálové aukce. V sálové aukci zaměstnanec Auction House GROMA v sále draží za písemné dražitele až do jimi zadané maximální ceny. Proti těmto limitům na sále draží sáloví účastníci aukce a telefonní dražitelé.

 

Zaslání požadavku na telefonní účast v aukci

Pro položky s vyvolávací cenou vyšší než 100 000 Kč nabízíme prémiovou službu dražby po telefonu.

Zašlete email s individuální poptávkou k telefonní dražbě. Uveďte, které položky budete chtít dražit, volitelné i rámcové cílové částky.

Společně se spojíme a dohodneme se na potvrzení plné moci k telefonní dražbě.

V čase dražby konkrétně dohodnutých položek vám náš kolega zatelefonuje a společně „po telefonu“ budete dražit.

_____________________________________________________________________________________

 

ONLINE AUKCIA (SK)

 

Ako dražiť?

 1. Podmienka účasti je registrácia na webovej stránke www.groma.sk. Po vytvorení účtu sa automaticky zašle potvrdzujúci e-mail. Po kliknutí na odkaz v ňom uvedený sa dokonči registrácia. Následne sa účet stáva aktívny, ale bez možnosti účasti na aukcii.
 2. Účasť na aukcii bude umožnená až po overení totožnosti spôsobmi:
  1. nahrať sken dokladu totožnosti v sekcii „môj účet“,
  2. poslať sken dokladu e-mailom na groma@groma.sk,
  3. osobné overenie totožnosti v sídle dražobník.
 3. Po aktivácii účtu a overení totožnosti dražobníka bude povolená účasť v aukcii po prihlásení sa do svojho účtu.
 4. V sekcii „aktuálne aukcie“ je možnosť si vybrať jednotlivé dražené predmety v aukčných katalógoch.
 5. V detaile každého draženého predmetu je možné uskutočniť:
  1. prihodenie – zadať sumu, o ktorú chcete navýšiť aktuálnu cenu. Suma musí byť v súlade s dražobným poriadkom a tabuľkou prihodení. Tabuľka prihodení je dostupná pod odkazom pod formulárom pro vloženie prihodenia,
  2. limit – zadať maximálnu sumu, ktorú ste ochotný dražiteľ v aukcii ponúknuť. Po zadaní limitu systém vloží minimálne prihodenie a pri ďalších prihodeniach iných dražiteľov sa automaticky zúčastní aukcie za dražiteľa, ktorý limit zadal, a to až do nastavenej sumy.
 6. Dražené predmety si môže dražiteľ pridať do sledovaných položiek a v katalógu si potom môže vyfiltrovať iba dražené predmety, ktoré sledujete alebo na ktorých má zadané prihodenia a limity.
 7. Každý dražený predmet má v aukcii určený koniec aukcie. Pokiaľ bude uskutočnené prihodenie alebo limit v posledných piatich minútach aukcie, koniec aukcie sa automaticky predlžuje o päť minút v súlade s dražobným poriadkom.
 8. Po ukončení aukcie každý úspešný dražiteľ dostane e-mailovú správu so súpisom vydražených predmetov a pokyny k platbe.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať dražobníka: tel.: +421 903 846 800, e-mail: groma@groma.sk, limity.groma@azet.sk.