sk | cz

Jak dražit

 

SÁLOVÁ AUKCE

Jak se zúčastnit sálové aukce?

Pro vaši účast v sálové aukci nabízíme několik různých možností.

1.       Osobní účast na sálové aukci

2.       Zaslání písemného limitu do sálové aukce

3.       Zaslání požadavku na telefonní účast v sálové aukci

 

Osobní účast na sálové aukci

Zveme vás k osobní návštěvě. Máte jedinečnou možnost si prohlédnout dražená díla a případně s námi o nich hovořit a dozvědět se co nejvíce informací před dražbou.

Pro řádnou účast máte povinnost doložit svoji totožnost doložením občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti. Další podmínkou je souhlas s pravidly aukce.

 

Zaslání písemného limitu do sálové aukce

Dobrá volba pro zájemce o zajímavé aukční losy, kteří se nemohou zúčastnit osobně.

Postup není složitý, zvládne jej každý z vás.

Zaregistrujete si uživatelský účet na webu www.groma.sk. [horní menu - registrovat]

Vyplníte všechny povinné údaje, které potřebujeme pro vytvoření uživatelského účtu.

Zkontrolujeme váš osobní email, který jste zadali při registraci a potvrdíte odkliknutím odkazu, který je součástí tohoto emailu.

Navštivte aukční katalog na webu www.groma.sk. Aukční katalog pro sálovou aukci naleznete: [hlavní menu – Sálová aukce].

V detailu každého aukčního losu můžete zadat svůj aukční limit. Aukční (písemný) limit je maximální cena, kterou jste ochotni v rámci aukce za položku zaplatit (bez aukční přirážky, ta bude po úspěšné výhře připočítána). Zadejte svoji maximální cenu (limit) a stiskněte [odeslat].

Odeslané aukční limity se zaznamenají do aukčního košíku (obdoba košíku v eshopu), který naleznete v [hlavní menu – limity].

Jakmile zadáte limity na všechny položky, které máte zájem dražit, tak navštivte aukční košík [hlavní menu – limity]. Zde zkontrolujte svoje limity a případně je upravte. Dále doplňte všechny další údaje, které jsou nutné pro podání aukčního příkazu, souhlaste s aukčními podmínkami a zpracováním osobních údajů a potvrďte odeslání příkazu tlačítkem [odeslat].

Tímto je vás příkaz k aukci hotov.

Pokud budete mít zájem zvýšit limit na již dražených položkách nebo budete mít zájem o zaslání limitu pro nové položky, tak celý proces opakujte.

Přihlásím se, procházím aukční katalog, zadávám jednotlivé limity, zkontroluji, doplním a odešlu příkaz k aukci.

Příkazy k aukci jsou Auction House GROMA kontrolovány a schvalovány.

Schválené limity na jednotlivé položky od různých dražitelů se stávají součástí sálové aukce. V sálové aukci zaměstnanec Auction House GROMA v sále draží za písemné dražitele až do jimi zadané maximální ceny. Proti těmto limitům na sále draží sáloví účastníci aukce a telefonní dražitelé.

 

Zaslání požadavku na telefonní účast v aukci

Pro položky s vyvolávací cenou vyšší než 100 000 Kč nabízíme prémiovou službu dražby po telefonu.

Zašlete email s individuální poptávkou k telefonní dražbě. Uveďte, které položky budete chtít dražit, volitelné i rámcové cílové částky.

Společně se spojíme a dohodneme se na potvrzení plné moci k telefonní dražbě.

V čase dražby konkrétně dohodnutých položek vám náš kolega zatelefonuje a společně „po telefonu“ budete dražit.

 

ONLINE AUKCE

Jak dražit?

 1. Podmínka účasti je registrace na webové stránce www.groma.sk. Po vytvoření účtu se automaticky zašle potvrzující e-mail. Po kliknutí na odkaz v něm uvedený se dokonči registrace. Následně se účet stává aktivní, ale bez možnosti účasti na aukci.
 2. Účast na aukci bude umožněna až po ověření totožnosti způsoby:
  1. nahrát sken dokladu totožnosti v sekci "můj účet",
  2. poslat sken dokladu e-mailem na groma@groma.sk,
  3. osobní ověření totožnosti v sídle dražebník.
 3. Po aktivaci účtu a ověření totožnosti dražebníka bude povolena účast v aukci po přihlášení se do svého účtu.
 4. V sekci "aktuální aukce" je možnost si vybrat jednotlivé dražené předměty v aukčních katalozích.
 5. V detailu každého draženého předmětu je možné uskutečnit:
  1. přihození - zadat částku, o kterou chcete navýšit aktuální cenu. Částka musí být v souladu s dražebním řádem a tabulkou příhozů. Tabulka příhozů je dostupná pod odkazem pod formulářem pro vložení příhozu,
  2. limit - zadat maximální částku, kterou jste ochoten dražitel v aukci nabídnout. Po zadání limitu systém vloží minimální příhoz a při dalších přihození jiných dražitelů se automaticky zúčastní aukce za dražitele, který limit zadal, a to až do nastavené částky.
 6. Draženy předměty si může dražitel přidat do sledovaných položek a v katalogu si pak může vyfiltrovat pouze dražené předměty, které sledujete nebo na kterých má zadané příhozu a limity.
 7. Každý dražený předmět má v aukci určený konec aukce. Pokud bude uskutečněné přihození nebo limit v posledních pěti minutách aukce, konec aukce se automaticky prodlužuje o pět minut v souladu s dražebním řádem.
 8. Po ukončení aukce každý úspěšný dražitel obdrží e-mailovou zprávu se soupisem vydražených předmětů a pokyny k platbě.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat dražebníka:

 1. telefonicky: +421 903 804 807,
 2. e-mailem: groma@groma.sk.