sk | cz

Jak dražit

Jak dražit?

 1. Podmínka účasti je registrace na webové stránce www.groma.sk. Po vytvoření účtu se automaticky zašle potvrzující e-mail. Po kliknutí na odkaz v něm uvedený se dokonči registrace. Následně se účet stává aktivní, ale bez možnosti účasti na aukci.
 2. Účast na aukci bude umožněna až po ověření totožnosti způsoby:
  1. nahrát sken dokladu totožnosti v sekci "můj účet",
  2. poslat sken dokladu e-mailem na groma@groma.sk,
  3. osobní ověření totožnosti v sídle dražebník.
 3. Po aktivaci účtu a ověření totožnosti dražebníka bude povolena účast v aukci po přihlášení se do svého účtu.
 4. V sekci "aktuální aukce" je možnost si vybrat jednotlivé dražené předměty v aukčních katalozích.
 5. V detailu každého draženého předmětu je možné uskutečnit:
  1. přihození - zadat částku, o kterou chcete navýšit aktuální cenu. Částka musí být v souladu s dražebním řádem a tabulkou příhozů. Tabulka příhozů je dostupná pod odkazem pod formulářem pro vložení příhozu,
  2. limit - zadat maximální částku, kterou jste ochoten dražitel v aukci nabídnout. Po zadání limitu systém vloží minimální příhoz a při dalších přihození jiných dražitelů se automaticky zúčastní aukce za dražitele, který limit zadal, a to až do nastavené částky.
 6. Draženy předměty si může dražitel přidat do sledovaných položek a v katalogu si pak může vyfiltrovat pouze dražené předměty, které sledujete nebo na kterých má zadané příhozu a limity.
 7. Každý dražený předmět má v aukci určený konec aukce. Pokud bude uskutečněné přihození nebo limit v posledních pěti minutách aukce, konec aukce se automaticky prodlužuje o pět minut v souladu s dražebním řádem.
 8. Po ukončení aukce každý úspěšný dražitel obdrží e-mailovou zprávu se soupisem vydražených předmětů a pokyny k platbě.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat dražebníka:

 1. telefonicky: +421 903 804 807,
 2. e-mailem: groma@groma.sk.