sk | cz

O nás

Auction House GROMA je aukčná spoločnosť, ktorá značnú časť výťažku z aukcií venuje na charitatívne projekty - pomoc hendikepovaným a podpora mladých športovcov a ekologických aktivít.
 

Každý úspešný dražiteľ sa môže tešiť dvakrát, raz z vlastníctva pekného diela a druhý raz, že pomohol dobrej veci.