sk | cz

Registrácia

Prihlasovacie údaje

Osobné údaje

Teší nás, že ste sa rozhodli zaregistrovať na stránke Auction House GROMA.

Po úplnej registrácii môžete robiť svoje prihodenia na vystavené položky.

Vyplňte, prosím vás, formulár a po potvrdení vašej e-mailovej adresy a následnom schválení administrátorom sa môžete zúčastniť ktorejkoľvek zverejnenej aukcie.

Prajeme vám veľa úspechov.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať: