sk | cz

Stanislav Kollárik

1938 Sereď
Stanislav Kollárik

Slovenský maliar a básnik Stanislav Kollárik (nar. 25. 7.1938 v Seredi). Jeho otec Anton maľoval, bola to rodinná tradícia, ktorú prevzal tiež od svojho otca. Mali kníhkupectvo a toto prostredie ho nasmerovalo k poézii, literatúre a umeniu. Študoval na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave (ŠUPka), kde bol spolužiakom Juraja Jakubiska, Milana Sládka, Ela Havetu a ďalších zaujímavých umelcov. Počas školy hrali spolu aj bábkové divadlo a viacerí z nich ostali priatelia dodnes, pravidelne sa stretávajú a odovzdávajú si umelecké skúsenosti.Na Vysokej škole pedagogickej absolvoval výtvarný a literárny odbor, ktorý ukončil u Eugena Lehotského. Jeho vzorom mu boli maliar Ľudovít Fulla a v literatúre Milan Rúfus. Citlivosť jemu vlastná bola už v prvých vážnejších pokusoch v literatúre pretkaná osobnou filozofiou postupne tvorenou v priateľstve s Vojtechom Kondrótom, Marianom Kováčikom a Jánom Šimonovičom, s ktorými uverejňoval svoje prvé verše v Mladej tvorbe a na literárnych večierkoch v šesťdesiatych rokoch 20. storočia. Okrem mnohých samostatných výstav sa zúčastňuje na kolektívnych prehliadkach výtvarnej tvorby, je členom Spoločnosti voľných výtvarných umelcov (SVVU) pri Slovenskej výtvarnej únii v Bratislave. Vedie Klub výtvarníkov ARTES, má vlastnú virtuálnu galériu, ktorú mu pomáha realizovať jeho syn. Prešiel umeleckým vývojom od realistických krajín, po štylizovanejšie obrazy až k abstraktným polohám, v ktorých našiel význam umeleckého vyjadrenia. Venuje sa tématike vesmíru a anjelov, pričom vychádza aj z náboženskej literatúry a presvedčenia. Zdroje: www.artesgalery.wbl.sk, Mária Kovalčíková; Foto: Stanislav Kollárik; https://egoodwill.sk/kultura/anjelske-posolstva-stanislava-kollarika-v-case-koronavirusu/