sk | cz

Barbara Neumannová

Barbara Neumannová, akademická maliarka - Po ukončení štúdia sa venovala knižnej ilustrácii, hlavne pre deti a mládež. Ilustrovala aj poéziu. V súčasnosti sa venuje grafickému dizajnu. Grafickej úprave kníh monografického typu, časopisov, katalógov, bilboardov a tvorbe grafických značiek a logotypov.