sk | cz

Jan Kutálek

1917 Praha - Nusle - 1987 Praha
Jan Kutálek

Jan Kutálek, 20. 7. 1917 – 28. 5. 1987. ŽIVOTOPISNE ÚDAJE: 1917 narodil sa 20. 7. v Prahe-Nusliach, 1933-1935 študuje v súkromnej maliarskej škole Rudolfa Vejrycha, 1938 cestuje po Rakúsku. Juhosláviu, Taliansko, 1938-39 dobrovoľne slúži pri dragúnskom pluku v Terezíne, od 1940 pracuje ako samostatný výtvarník, 1945-46 študuje sochárstvo na Akadémii výtvarných umení u prof. Karola Pokorného, 1949 cestuje po Maďarsku a Švédsku, 1950 oženil sa s Ernou Holubovou, 1960 čestné uznanie v súťaži k 15. výročiu oslobodenia ČSR, 1960 2. cena v súťaži Haškove Lipnice, 1962 diplom Medzinárodnej výstavy keramiky v Prahe 1964, diplom salónu Juvisy v Paríži, 1967 štátne vyznamenanie Za vynikajúcu prácu 1977, člen Zväzu českých výtvarných umelcov 1987. Zomrel 28. 5. v Prahe. Zdroj: www.jankutalek.com