sk | cz

Teodor Jozef Tekel

1902 Ľubotice - 1975 Trnava
 Teodor Jozef Tekel

Pedagóg, maliar, ilustrátor, spisovateľ. Maliar Teodor Tekel bol františkánsky mních, ktorý si vypracoval osobitný, intímny výtvarný prejav v technike pastelu. Študoval na pražskej akadémii v škole Švabinského, s ktorou vystavoval roku 1931 práce s náboženskou tematikou; tento okruh tém sprevádzal jeho maľbu v celom vývine. Tekelove pastelové kompozície majú napospol celkom malý formát; na obrazoch ako dlaň maľuje s veľkým citom a nepochybnou výtvarnou kultúrou motívy madon, zvestovania, narodenia a iné. Tekelove náboženské motívy majú charakter obyčajných žánrových ľudových výjavov, preto sa navonok ani nelíšia od jeho obrázkov s inou tematikou, napr. zo života západoslovenskej dediny (Záhoráčky).