sk | cz

Ľudovít Csordák

1864 Košice - 1937 Košice
Ľudovít Csordák

Ľudovít Csordák sa narodil v roku 1864 v Košiciach, zomrel v roku 1937 v Košiciach. Bol maliar, krajinkár. Študoval na gymnáziu v Košiciach, v Budapešti začal roku 1883 študovať na škole pre profesorov kreslenia ale štúdium prerušil. Za podpory baróniek Melczerových, ktoré mu pomáhali pri speňažovaní jeho obrazov, študoval v rokoch 1883-1889 v Mníchove a v rokoch 1889-1895 v Prahe o prof. J. Mařáka na AVU, kde získal štipendium a vystavoval na tamojších umeleckých výstavách v r. 1887, 1892,1894-1895. V r. 1896 sa prvýkrát prezentoval na oficiálnej výstave v Budapešti. Po ukončení štúdia sa bezúspešne pokúšal založiť maliarsku školu v Košiciach, preto sa usadil ako domáci učiteľ kreslenia v Slanci, kde získal aj námety pre vlastnú tvorbu. V r. 1909-1919, spolupracoval s Emilom Halászom-Hradilom. Po zriadení spoločného ateliéru v bašte na Zbrojničnej ulici v r. 1909 sa presťahoval do Košíc. Za života mal jedinú individuálnu výstavu v r. 1934.