sk | cz

Ernest Špitz

1927 Trnava - 1960 Praha
Ernest Špitz

Ernest Špitz sa narodil v roku 1927 v Trnave. Ešte v tom istom roku sa jeho rodina presťahovala do Dolného Kubína. Tu prežil detstvo a od roku 1938 študoval na gymnáziu. Za vojnového Slovenského štátu bolo Ernestovi Špitzovi z rasových dôvodov zakázané študovať na všetkých stredných školách na Slovensku. Pracoval preto ako robotník, zámočník a v obchode. Od septembra 1944 sa s rodinou ukrýval v horách Oravskej Magury. Po oslobodení sa presťahoval do Liptovského Mikuláša, kde ukončil stredoškolské vzdelanie. V roku 1948 začal študovať na AVU v Prahe (prof. Ján Želibský). V roku 1949 v Bratislave začala svoju činnosť novozaložená Vysoká škola výtvarných umení. Špitz na vlastnú žiadosť prestúpil na túto školu. V rokoch 1949-1953 študoval v oddelení figurálneho maliarstva u prof. Jána Mudrocha. Ťažiskom výtvarnej tvorby Ernesta Špitza sú figurálne práce - portrétne štúdie a figurálne kompozície, akty i žánrové figurálne motívy. V jeho tvorbe stretáme aj zátišie a krajinárske motívy. Podstatnú časť Špitzovho výtvarného diela predstavuje kresba. Dopĺňa ju komorná maľba a grafika. Ernest Špitz zomrel predčasne. Jeho dielo, žiaľ, ostalo torzom. Svojím rozsahom širokou polymúzickou tvorivou aktivitou a pozitívnou, humanistickou ideovou orientáciou sa zaradil medzi popredných moderných slovenských realistických výtvarníkov.