sk | cz

Michal Tillner

1895 Viedeň - 1975 Bratislava
Michal Tillner

Narodil sa 25. 5. 1895 vo Viedni, zomrel 18. 2. 1975 v Bratislave. Pochádzal zo starého habánskeho rodu. Po I. svetovej vojne študoval na Umeleckopriemyslovej škole vo Viedni (prof. Hoffman, Klaber, Bauer). 1910-37 prešiel zväčša pešo veľkú časť Európy, dostal sa až do Strednej Ázie a do severnej Afriky (Egypt). Umením sa začal živiť už počas štúdií vo Viedni, kde vystavoval plagáty, pútače a reklamy, na odporúčanie prof. Hoffmana dostal prácu ako návrhár poťahov na nábytok vo Weiner Wekstätte. Tu získal trvalý vzťah k secesnému umeniu. Od 1940 sa začal sústavne venovať maliarstvu, hlavne krajinárstvu. Charakteristická obrysová kresba a veľké farebné plochy teplých tónov. Smeroval k abstraktnému vyjadrovaniu. Na začiatku 60. rokov pochmúrnejšie farby krajín vystriedal svietivý kolorit, ružový alebo okrový podklad. Z literatúry: Lohnert, A.: Michal Tillner. Kat. výst. GMB Bratislava 1980; Maliňák, K.: Michal Tillner. Kat. výst. GPMB L. Mikuláš 1983; Janáčková, D.: Michal Tillner. Senica 1986.