sk | cz

Bedrich Hoffstädter

1910 Trenčín - 1954 Liptovský Mikuláš
Bedrich Hoffstädter

Bedrich Hoffstädter sa narodil v roku 1919 v Trenčíne, zomrel v roku 1954 v Liptovskom Mikuláši. V rokoch 1928-30 študoval na Ukrajinskej akadémii v Prahe (prof. Kulec), 1931-36 na akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Nowak). 1932 na študijnej ceste do Drážďan, 1936 na trojmesačnom pobyte v Paríži. 1938 krátko učiteľ kreslenia v Liptovskom Mikuláši, inak žil do 1949 v Prahe. Od 1949 pôsobil na Pedagogickej fakulte v Bratislave, od 1951 docent na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.V rokoch 1940-45 bol členom Umeleckej besedy v Prahe, 1948 predseda Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta. 1934 sa zúčastnil na výstave Spolku slovenských umelcov v Pardubiciach, samostatne debutoval 1939 v Prahe. Hlavná téma, ktorou sa zaoberal bola téma mesta a jeho života. Civilistické motívy sa sústredili najmä na športové výjavy s dynamickou kompozíciou a tvarovou a farebnou redukciou. Udalosti druhej svetovej vojny reflektoval v tragických výjavoch expresívnym rukopisom a redukovanou farebnosťou. Z literatúry: Peterajová, Ľ.: Bedrich Hoffstädter. Bratislava 1977; Polláková, M.: Bedrich Hoffstädter. Kat. výst. Bratislava, Slovenská národná galéria Bratislava 1990.