sk | cz

Běla Kolčáková

1937 Praha
Běla Kolčáková

V roku 1963 absolvovala Běla Kolčáková Akadémiu výtvarných umení v Prahe u profesora V. Radu. V tom istom roku odišla s manželom akad. mal. Ignácom Kolčákom a rodinou na Oravu do Dolného Kubína, kde sa venovala komornej maľbe a ilustrácii. Získala čestné uznanie v súťaži Najkrajšie československé knihy roku 1969 a čestné uznanie na IV. medzinárodnom bienále maľby v Košiciach v roku 1978. Popri maliarskej tvorbe sa Běla Kolčáková venovala ilustrácii, koláži a výrazným spôsobom zasiahla aj do textilnej tvorby, najmä do spôsobu spracovania figurálneho artprotisu. Má za sebou množstvo výstav doma i v zahraničí. Žije a tvorí v Bratislave. Umelecký vývin Běly Kolčákovej je cestou k poetickému vyjadreniu subjektívnych pocitov. Vo svojej tvorbe často stvárňuje ženy, nie však so zámerom figurálneho zobrazenia, práve naopak, zachytáva ženskú psychiku a osobnosť v celej jej komplexnosti. Obrazy Běly Kolčákovej sú preto aj akýmsi pohľadom do ženskej duše, jej tajomnosti, pokoja i nepokoja.