sk | cz

Ferdinand Hložník

1921 Svederník - 2006 Bratislava
Ferdinand Hložník

Ferdinand Hložník sa narodil v roku 1921, Svederník pri Žiline, zomrel v r. 2006. Bol slovenský akademický maliar. Žil a tvoril v Bratislave. V rokoch 1942 - 1946 študoval na oddelení kreslenia a maľovania na Slovenskej technickej univerzite u profesorov J. Mudrocha a M. Schurmanna. V rokoch 1947 - 1948 pôsobil ako profesor na gymnáziu v Jure a do roku 1952 bol profesorom na reálnom gymnáziu v Bratislave. Od roku 1952 pôsobil Ferdinand Hložník ako samostatný umelec. Jeho doménou boli krajinomaľby, ilustrácie a súbor malieb s tematikou Slovenského národného povstania. Okrem Slovenska a Čiech vystavoval aj v Nemecku, Poľsku, Mexiku, Švédsku, Taliansku a Brazílii. Ocenenia: v r.1967 Cena Cypriána Majerníka, v r.1982 titul zaslúžilý umelec.