sk | cz

Ivan Klymenko

1951 Juraciski (Bielorusko)
Ivan Klymenko

Žije a pracuje v Prahe. Ivan Klymenko pracuje v rôznych oblastiach maľby, ako je realizmus, impresionizmus, expresionizmus, abstrakcionizmus, figuratívne umenie, grafika a tiež koláž. Na začiatku svojej cesty skúšal pracovať s rôznymi výtvarnými materiálmi ako je ceruzka, uhol, pastel, sangvinik, tuš, akvarel, kvaš, tempera, ale v súčasnosti najradšej pracuje s olejovými farbami na plátne. Umelec sa aktívne zúčastňuje ako osobných výstav, tak skupinových, svoje diela vystavuje nielen v Českej republike, Európe, ale aj v zahraničí. Diela Ivana Klymenka sú v súkromných zbierkach v krajinách ako: Česká republika, USA, Nemecko, Rakúsko, Brazília, Turecko.