sk | cz

Jiří Načeradský

1939 Sedlec - 2014 Praha
Jiří Načeradský

Český maliar, grafik, vysokoškolský pedagóg, významný predstaviteľ slovenského moderného maliarstva, profesor Akadémie výtvarných umení v Prahe a Fakulty výtvarného umenia Vysokého učenia technického v Brne, jeho diela sú charakteristické najmä zameraním na ľudské telo a ľudské postavy, niekedy aj s erotickým a sexuálnym podtextom a kontextom, pražskú Akadémiu výtvarných umení vyštudoval v rokoch 1957-1963 u Vlastimila Rady, koncom 60. rokov sa dva roky zdržiaval a tvoril v Paríži, po roku 1989 sa začal venovať aj pedagogickej činnosti, jeho diela sú vystavené v mnohých slovenských galériách, napríklad Národná galéria, Galéria hlavného mesta Prahy, Galéria Stredočeského kraja.