sk | cz

Jozef Škorvánek

1885 Bytča - 1963 Považská Bystrica

ŠKORVÁNEK, JOZEF sakrálny maliar *1.11.1885 Bytča †7.8.1963 Považská Bystrica V rokoch 1920-1923 študoval na AVU v Prahe u profesora V. Hynaisa. Spočiatku spolu-pracoval s maliarom J. Hanulom pri výmaľbe interiérov kostolov, neskôr tvoril samostat-ne. V svojej tvorbe sa orientoval najmä na kostolné freskové maľby. Literatúra: Slovenský biografický slovník R-Š. - Zv. V. Martin : Matica slovenská, 1992. S. 469. Valachová, Milada : Slovník maliarov a sochárov okresu Žilina. Žilina : Okresná knižnica Žilina, 1995. S. 99.