sk | cz

Milan Dobeš

1929 Přerov
Milan Dobeš

Predstaviteľ opticko-kinetického umenia; vo svojom diele spojil konštruktívne tendencie s prvkom svetla a pohybu do originálnych, esteticky pôsobiacich celkov. Inšpirovaný snahou po vyjadrení pohybu ako základné podmienky existencie všetkého čo najjednoduchšou formou - tzv. "dynamickým konštruktivizmom", ako nazval svoj výtvarný program. Svetlo a pohyb urobil integrálnou súčasťou svojej tvorby a podnietil tak nový spôsob vnímania. Vo svojom diele spojil konštruktívne tendencie s prvkom svetla a pohybu do originálnych, esteticky pôsobiacich celkov. Inšpirovaný snahou po vyjadrení pohybu ako základné podmienky existencie všetkého čo najjednoduchšou formou - tzv. "dynamickým konštruktivizmom", ako nazval svoj výtvarný program. Svetlo a pohyb urobil integrálnou súčasťou svojej tvorby a podnietil tak nový spôsob vnímania.