sk | cz

Imrich Vysočan

1924 Prievidza - 1994 Bojnice
Imrich Vysočan

Narodil sa r.1924 v Prievidzi, zomrel r.1994 v Bojniciach. Vyštudoval Slovenskú vysokú školu technickú, Odd. kreslenia a maľovania, (J. Mudroch, G. Mallý, D. Milly, J.Kostka). Bol zakladajúcim členom UBS a vysokoškolským pedagógom. Mal 13 samostatných výstav a zúčastnil sa 33 spoločných výstav. Vystavoval po celom území Slovenska, v Prahe, v Moskve, v Štokholme ...Do roku 1973 žil a tvoril v Bratislave, potom sa natrvalo vrátil do rodnej Prievidze. V časoch realizácie rozsiahlej tvorby v architektúre a voľnej komornej maľbe aktívne pôsobil ako vysokoškolský pedagóg, v rokoch 1952 - 1955 na VŠVU v Bratislave ako asistent profesora Majejku a tajomník Katedry maliarstva. V rokoch 1962 - 1975 pôsobil ako docent Ústavu kreslenia pri Katedre dejín a teórie architektúry, kreslenia a modelovania Stavebnej fakulty v Bratislave. Aktívne pôsobil v rôznych funkciách Slovenského zväzu výtvarných umelcov - predseda ateliérovej komisie a v rokoch 1962 - 1975 aj ako predseda Západoslovenského kraja ZSVU v Bratislave. V rozsiahlej, voľnej komornej tvorbe sa naplno prejavilo jeho kresliarske nadanie a umelecko-ľudská vnímavosť. Pozornosť si zasluhujú olejomaľby Veľkomoravské kniežatá (1971) a Vzbury prievidzských žien . Najdôležitejším výrazovým prostriedkom jeho tvorby je kresba, čo využil v počiatkoch tvorby v pozoruhodných karikatúrach a grafických cykloch. Kresliarske výrazové prostriedky natrvalo umocnil v realizáciách štrukturálnych omietok, mozaík, leptaného skla i betónového reliéfu, pričom každá zo zvolených techník sa vyznačuje citlivým vzťahom k materiálu a dôkladnou znalosťou jeho vizuálneho pôsobenia. V maľbe ho zaujímal lineárny a farebný kontrast, pričom racionálnu kompozíciu a farebnú vyváženosť dotváral expresívnymi ťahmi štetca. Krajinárska tvorba je motivovaná láskou k priestoru rodného kraja a k miestam jeho umeleckého pôsobenia. ( Zdroj: Múzeum SVU - AG )