sk | cz

Lenka Boťanská-Andrášiová

04.02.1941 Békešská Čaba
Lenka Boťanská-Andrášiová

Štúdium absolvovala na VŠVU v Bratislave na oddelení portŕetnej a kompozičnej maľby prof. Jána Mudroch v roku 1968. Venuje sa komornej maľbe. Do tvorivého rozpätia autorky patrí maliarska, kresliarska a grafická tvorba, tematicky vychádzajúca z nášho každodenného života, z momentov spoločenských i individuálnych. Žije a tvorí v Zohore.