sk | cz

František Malý

1900 Litomyšl - 1980 Brno

Krajinár, textilný výtvarník, grafik, scénograf, pedagóg, maliar, kresliar, pôsobil v Bratislave a na Morave, študoval v Prahe a Brne, jeho učiteľom bol František Kysela.