sk | cz

Fero Mráz

1953 Žilina
Fero Mráz

Narodil sa v roku 1953 v Žiline, žije vo Fiľakove. Vyštudoval Univerzitu M. Bela v B. Bystrici, 11 rokov pôsobil ako učiteľ na ZŠ v Sihelnom na Orave, neskôr vo Fiľakove na Základnej umeleckej škole, kde posledných 16 rokov pred odchodom do dôchodku pôsobil ako riaditeľ školy. Bol šéfredaktor komiksového magazínu BUBLINKY(1990 - 1992), autor vyše 60 komiksov, uverejnených v periodikách (Smena, Život, Svet, Šibal, Bublinky, Fantázia...) alebo vo forme samostatných zošitkov (Gorazdov posol, Zbraň pre Svätopluka, Posledný Mohykán..) V súčasnosti uverejňuje satirický komiksový seriál SERVÁCv mesačníku Bumerang (Šport). Od roku 1969 účasť na vyše 160 individuálnych a kolektívnych, slovenských i medzinárodných výstavách karikatúry, komiksu, voľnej grafickej a maliarskej tvorby. (Žilina, B. Bystrica, Bratislava, Lučenec, Nová Dubnica, Prešov, Nové Mesto n/Váhom, Fiľakovo... Bordighera, Havana, Montreal, Gabrovo, Moskva, Praha, Széczény, Salgótarján, Londýn...) Okrem karikatúry a komiksu sa venuje aj voľnej grafickej a maliarskej tvorbe, scénografii, ilustrátorskej tvorbe.