sk | cz

Ivo Chadžiev

Ivo Chadžiev

Študoval na Katedre výtvarnej tvorby, UMB (Univerzita Mateja Bela) v Banskej Bystrici, odbor výtvarná edukácia. V periodikách uverejňuje od roku 2000 (prvý kreslený vtip sa objavil v týždenníku Život). V súčasnosti externe spolupracuje s viacerými redakciami a reklamnými agentúrami. Okrem kresleného humoru sa aktívne venuje ilustrácii a portrétnej karikatúre, no ani ostatné výtvarné žánre sú mu nie cudzie. Dlhoročne sa zúčastňuje viacerých domácich a zahraničných súťaží kresleného humoru. Prvá samostatná výstava kresleného humoru sa konala v roku 2011 v Bratislave v hoteli Ponteo (časť. Rusovce), pred tým sa zúčastnil viacerých kolektívnych výstav doma i v zahraničí. Sám sa nezištne zapája do organizovania medzinárodnej súťaže kresleného humoru (Bomburova šabľa) v jeho rodnom meste (Brezno) ako člen odbornej poroty. Taktiež nezaváhal a zapojil sa do podpory ekológie na Slovensku sériou eko-komiksov pre neziskovú organizáciu Priatelia zeme. Svoje nápady a námety čerpá najmä z cestovania, ktoré je jeho záľubou a to najmä návštevou prímorských destinácií v letnom období.