sk | cz

Vlado Javorský

1952 Žilina
Vlado Javorský

Mgr. art. Vlado Javorský /1952/ sa narodil a žije v rodnej Žiline. Ku kreslenému umeniu inklinoval už v útlom veku. Jeho prvé výtvarné kroky viedli akad. sochár Laco Berák a akad. sochárka Andika Beráková. Inklinoval k tvorbe humoru. Od roku 1972 publikoval v Roháči až do jeho ukončenia činnosti. I po ukončení štúdia na VŠMU, odbor televíznej dramaturgie a scenáristiky svoj koníček, kreslenie humoru neopustil. Umelecký kontakt s Viktorom Kubalom ho neskôr viedol k štúdiu kresleného filmu. Animáciu a technológiu animovaného filmu učil aj najmladšiu generáciu. Spolupracoval postupne so 64 redakciami doma i v zahraničí. Zúčastnil sa celého radu výstav, podľa predbežného odhadu ich bolo niečo vyše 60 doma i vo svete. Priniesol si zo súťaží a prehliadok humoru celý rad odmien a ocenení. I keď tvorba Vlada Javorského sa niesla skôr v rámci prozaickej a básnickej literatúry, dramatiky a filmovej scenáristiky, výtvarnej tvorbe venoval úprimnú pozornosť aj ako ilustrátor a filmový výtvarník. Sám autor priznáva, že publikoval viac než 35 000 obrázkov kresleného humoru. Vlado Javorský je vyhľadávaný a oslovovaný autor práve pre svoje široké spektrum vnímania sveta v jeho humánnej podobe.