sk | cz

Ladislav Talčík

1948 Trenčín
Ladislav Talčík

Prvé pokusy o kreslený humor mal autor asi v 15. roku, ale vôbec nemal predstavu ako treba kresliť pre noviny a časopisy. Počas štúdií mal viac záujem o fyzické aktivity a štúdijné povinnosti, až stretnutie s Ľubom Radenom pri štúdiach v Žiline ho nasmerovalo. Prvé úspechy mal v SMENE, PRAVDE, HN, TN, PRÁCI,a iných, najmä okresných a podnikových novinách. Kresbe a maľovaniu sa však začal plnšie venovať až po odchode na dôchodok. Pravidelne prispieva do ŽIVOTA, WOLOVÍN, TAPÍRA, HUMORIKONU a FACEBOOKu, sem tam na nejakú výstavu, prípadne medzinárodnú Cartoon galériu.