sk | cz

Eva Töröková

1993 Banská Bystrica
Eva Töröková

Eva je absolventkou maľby na Akadémií umení v Banskej Bystrici v ateliéri prof. Ľudovíta Hološku, akad. mal., (2019). Ešte v tom roku finalista 14.ročníka súťaže VÚB Maľba. Primárne sa venuje teologickým tematikám, ako napríklad hriech. Alebo psychologickým, akými sú ego. V sériach čas a priestor zasa smrti a spomienkam ktoré sa pretransformujú v kontempláciu. Tiež zátišiam, alegóriám a portrétom. Najnovšie sa začala venovať aj téme rodina, ktorá nadväzuje na témy psychologické, teologické a filozofické. Konečným cieľom v maľbe je ozrejmiť to, že duša nie je samozrejmosťou. Tak ako aj to, do čoho sme sa narodili, či dostali a vybudovali počas života, napríklad rodinu. V maľbe hľadá pravdu. Hľadá ju aj mimo maľby. Témy, ktorými sa zaoberá, sú stále aktuálne a zrejú.