sk | cz

Patrik Kucha

1993
Patrik Kucha

"V rokoch 2017- 2019 som študoval v Ateliéri STARTUP u doc. Jána Triašku, na Akadémii umení v Banskej Bystrici, v roku 2016 som absolvoval študijný pobyt na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v Ateliéri mal+by u prof. Klaudie Kosziby. V rokoch 2012-2017 som pokračoval v štúdiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici, v ateliéri maľby u prof. Stanislava Balka. Portfólio obsahuje viacero malieb z motivického, rovnako aj štýlotvorného hľadiska. Práce vo všeobecnosti môžu prekvapiť sviežim prístupom -farebnosťou, ako aj neotrlou kombináciou vizuálnych odkazov a symbolov. Už samotné názvy môžu prezrádzať význam obrazu. Vo svojej práci sa dlhodobo pokúšam uchopiť spoločenský tlak a pritom relativizovať jednoduchosť bytia. Inými slovami pokúšam sa svojsky definovať špecifiká prítomnej doby. Východiskom mojej práce sa stáva analýza života súčasného človeka - spôsob jeho bytia, prežívania, akumulovania. Doplnené to je expresívnym spôsobom maľby ako aj zábavnými asociačným spájaním nespojiteľného."