sk | cz

Radoslav Kocúr

1994 Michalovce
Radoslav Kocúr

"Narodil som sa v roku 1994 v meste Michalovce na Slovensku. Maľbe sa venujem od mala, no počas štúdia na strednej škole to vo mne prepuklo ešte viac. Začal som navštevovať súkromnú základnú umeleckú školu pod vedením Paed. Dr. Miroslava Capovčáka v Michalovciach, kde som sa aj pripravoval na prijimacie skúšky na vysokú školu. Neskôr som študoval na Fakulte Umení Technickej Univerzity v Košiciach v ateliéri súčasného obrazu pod vedením doc. Adama Szentpéteryho, akad. mal. V súčasnosti pôsobím v Michalovciach ako maliar, grafik, ilustrátor a muralista. Okrem maľby k mojím najobľúbenejším aktivitám patria, cestovanie a turistika. Veľmi rád chodievam do hôr, lesov, jazerám, riekam a iných častí prírody a to nie len na Slovensku. Počas toho všetko vstrebávam a potom si to spájam vo svojej mysli. Kedže naša myseľ je skvelým nájstrojom tak sa ju snažím využívať čo najviac a to v kombinátorike. Kombinujem farby geometrické útvary a plochy. Nie je farba ako farba, vždy uvažujem, ktorú farbu použijem. Vo farbe je emócia a v emócii je skrytá myšlienka, za myšlienkou stojím ja, a vôkol mňa je široký svet na ktorý sa pozerám. V podstate to len reflektujem a prenášam na plátno, no prichádza to spontánne a intuitívne. Áno intuícia to je to správne slovo. Práve intuícia mi ukazuje čo a ako mám spraviť. V mysli sa mi prepájajú farby a plochy, ktoré následne ukladám na plátno, je to ako nekonečná mozaika. Mozaika čo zachytáva proces spracovania priestoru, prírody, farieb, prežitých emócií. Som veľmi rád že sa to uvoľňuje a že to môžem prenášať formou obrazov širokej verejnosti. Každý obraz je kúskom mňa a môjho vnímania reality v ktorej žijeme. "Základom je otvorené vedomie."