sk | cz

Anna Karan

1981
Anna Karan

Anna je běloruská malířka s celoevropským přesahem. Dvá díla vystavovala ve Francií, Německu, Portugalsku, Polsku, Lotyšsku, Itálii, Rusku, na Slovensku a take v Čechách. Pro její tvorbu je příznačná pestrobarevná škála, exprese a optimizmus. Ráda experimentuje  a používá nesourodé materiály. Kombinuje různé výtvarné techniky, které se jí darí spojovat do ideálních celků. Její vnímání a vidění světa je ovlivněno jejím rodištěm (narodila se v běloruském Minsku), kde vystudovala malířskou akademii.Další cesta ji pak zavedla do Prahy na Akademii výtvarných umění na katedru moderní malby, kde studovala u profesora M. Rittstejna. Čechy a Prahu si Anna oblíbila natolik, že zde nalezla druhý domov.