sk | cz

Ester Šimerová-Martinčeková

1909 Bratislava - 2005 Liptovský Mikuláš
Ester Šimerová-Martinčeková

Narodila sa 23. 1. 1909 v Bratislave, zomrela 7. 8. 2005 v Liptovskom Mikuláši. Nazývali ju prvou dámou slovenského maliarstva. Bola svetoznáma výtvarníčka, scénografka, predstaviteľka moderny. Študovala na evanjelickej škole a gymnáziu, súkromne na maliarskej škole Gustáva Mallého. Po maturite odišla do Paríža, kde študovala maliarstvo na dvoch akadémiách – na Academii Julian, ale aj v súkromnej škole Alexandry Exterovej. Po obnovení spoločnej republiky, v roku 1945, sa vrátila späť na Slovensko a tam ju zvolili za predsedníčku Bloku slovenských výtvarníkov. V roku 1966 jej udelili titul zaslúžilej umelkyne. Vystavovala vo viacerých galériách doma i v zahraničí a je držiteľkou mnohých ocenení a vyznamenaní. Popri maľbe sa venovala aj návrhom divadelných kostýmov. V roku 1991 získala Rad T. G. Masaryka IV. triedy (v Prahe), v roku 1992 dostala Cenu Martina Benku, v roku 2001 v Paríži dostala vyznamenanie Francúzskej republiky Rytier rádu kultúry a literatúry. Slovenská pošta vydala roku 2016 reprodukciu obrazu Šachová kompozícia Ester Šimerovej-Martinčekovej vo forme poštovej známky Československá pošta vydala v roku 1987 reprodukciu obrazu Tulipány ako poštovú známku.