sk | cz

Ladislav Guderna

1921 Nitra - 1999 Vancouver

bol slovenský surrealistický maliar. Detstvo prežil v Nitre, kde navštevoval aj Štátne reálne gymnázium. V roku 1933 sa rodina Gudernovcov presťahovala do Bratislavy. Ladislav začal študovať na Obchodnej akadémii. Súčasne navštevoval večerné kurzy kreslenia na Škole umeleckých remesiel, kde ho viedol profesor Ľudovít Fulla. Absolvoval aj výtvarné školenie u Maximiliána Schurmanna. Od roku 1938 študoval na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v ateliéri profesora Jána Mudrocha. O štyri roky neskôr ho zo školy vylúčili, údajne pre nedisciplinovanosť, v skutočnosti však pre politické názory. V roku 1944 absolvoval Akadémiu výtvarných umení v Belehrade. Už ako dvadsaťročný vydal teoretický spis Tvar v maliarstve. Od začiatku svojej tvorby spolupracoval s nadrealistickými básnikmi, a to vo forme ilustrácií ich básnických zbierok a zborníkov.