sk | cz

Oľga Plačková

Slovenská umelkyňa, akademická maliarka Oľga Plačková tvorí predovšetkým v okolí Nitry. Spolu so Soňou Hrivňákovou, Elenou Nittnausovou, Marošom Poliakom a Miloslavou Salanciovou je členkou nitrianskej výtvarnej skupiny PLAY-art a taktiež Umeleckej besedy slovenskej. Autorka tvorí zväčša olejomaľby často s krajinárskym námetom. Svoje diela prezentovala na výstavách doma i v zahraničí (napr. v Česku, či Poľsku).