sk | cz

Zoltán Kéry

1938 Veľké Vozokany
Zoltán Kéry

Akademický maliar Zoltán Kéry sa venuje grafike a krajinomaľbe s tematikou slovenskej dediny, života vidieckeho ľudu. Táto tematika sa stala charakteristickou črtou jeho tvorby. Pracoval takmer tridsať rokov v Považských chemických závodoch ako výtvarník na propagačnom oddelení. Popri zamestnaní chodil i na súkromné hodiny k Ferovi Kráľovi. Kéry svoj charakteristický štýl vysvetľuje ako pevnú kolorovanú oceľovú konštrukciu s pevnou stavbou.