sk | cz

Vladimír Vestenický

1919 Chrenovec-Brusno - 1979 Bratislava

Študoval na gymnáziu v Prievidzi na Odd. kreslenia a maľovania na SVŠT v Bratislave. Absolvoval študijné pobyty v Madride a v Paríži. Politicky prenasledovaný, väznený. Od roku 1952 žil v Bratislave. Umelecké začiatky nachádzal v sociálne cítiacich prácach. V povojnovom období hlavnou témou jeho diel sa stalo SNP a budovateľské námety, ale aj mestské veduty a krajiny. Maľoval aj portréty a autoportréty. Maľoval pre významné spoločenské inštitúcie v Bratislave, v Prahe v Banskej Bystrici a i. V Banskej Bystrici aj vystavoval. Jeho diela sú v Slovenskej národnej galérii v Bratislave, Galérii mesta Bratislava, Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici, a v Krajskej galérii v Nitre.