sk | cz

Viliam Mruškovič

1966 Trstená
Viliam Mruškovič

Viliam Mruškovič sa narodil v učiteľskej rodine. Od šiestich rokov žije v Martine. Po maturite na gymnáziu pokračoval v štúdiu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, kde ukončil magisterské štúdium slovenského jazyka a výtvarnej výchovy. Svoje štúdium zameral na výtvarnú výchovu, ktorej sa venoval aj nad rámec povinností. Po skončení štúdia, pracoval ako redaktor odborného časopisu, grafik vo vydavateľstve, bol vedúcim Výtvarného odboru na Základnej umeleckej škole a posledných 28 rokov podniká v oblasti grafickej a reklamnej tvorby a venuje sa knižnému a priemyselnému dizajnu. Jeho grafické schopnosti využívalo Vydavateľstvo Matice slovenskej, vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov a iné organizácie a firmy. Svoju výtvarnú tvorbu prezentoval na viacerých spoločných výstavách v Bratislave, Banskej Bystrici a na samostatných výstavách v Brne, Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Bešeňovej vystavoval aj vo švajčiarskom Bazileji. Vo svojej tvorbe sa venuje najmä téme krajiny, ktorú spracováva semibstraktným spôsobom. Nezobrazuje konkrétne plenéry krajiny, ale spája viaceré zážitky z čarovných chvíľ v krajine, snaží sa krajinu precítiť a jej charakteristické prvky a vlastnosti pretransformuje do diela, v ktorom sa odrazí atmosféra a nálada krajiny. Do obrazov vnáša tretí rozmer hrubými nánosmi cementovej hmoty, ktorou vytvára základnú kompozíciu. Obrazy potom dolaďuje farebne akrylovými farbami s tým, že uprednostňuje monochromatický výraz, aby sa prílišná farebnosť nebila s inými výrazovými prostriedkami. Obrazy dotvára aj metalickými sprejmi a plátkovým zlatom, čo ešte viac umocňuje 3D efekt obrazu, ktorý sa mení dopadajúcim svetlom a uhlom pohľadu. Preto sa jeho diela ťažko reprodukujú a len sledovaním naživo sa ich pôsobenie umocní. Obrazy pôsobia spontánne, autor necháva vyniknúť štruktúry hmoty, zámerne vyvoláva pukliny, trhliny, aby odrazil slobodu voľnosť a náhodu, ktorá sa vyskytuje všade okolo nás.