sk | cz

Anton Jasusch

1882 Košice - 1965 Košice

Krajinár, maliar, pôsobil v Košiciach, študoval v Paríži, jeho učiteľ bol Eduard Ballo.