sk | cz

Stanislav Kiča

1981 Bratislava
Stanislav Kiča

Stanislav Kiča študoval v rokoch 1995 – 1999 na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave (prof. Jozef Hobor, prof. Viliam Loviška, prof. Vojtech Pohánka). V rokoch 1999 – 2006 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbornú prípravu u prof. Petra Rollera a sochu na oddelení sochárstva u prof. Juraja Meliša. Ešte počas štúdia sa pripojil k Martinovi Palovi a Ondrejovi Zimkovi, do ateliéru Tri kamene (2006 – 2014) a v roku 2012 bol nominovaný na Krištáľové krídlo. Pracuje predovšetkým s kovom, ktorý reže, seká, zvára, odlieva, patinuje i cizeluje a často ho spája v nezvyčajných kombináciách s prírodným, len hrubo opracovaným kameňom. Žije v Bratislave a venuje sa komornej i monumentálnej sochárskej tvorbe, ktorú realizuje v ateliéri Tri kamene. Je členom Spolku výtvarníkov Slovenska a vystavoval na mnohých výstavách doma i v zahraničí. V roku 2012 realizoval monumentálne súsošie Jána Palárika v jeho rodisku Raková. V roku 2013 získal cenu Martina Benku za výtvarné umenie.