sk | cz

Ján Bátorek

1989 Čadca
Ján Bátorek

Vo svojej tvorbe sa venuje hlavne expresi´vnej malˇbe, kresbe a grafike. Insˇpira´ciu pre svoje diela hlˇada´ vo svojom podvedomi´, kde sa pohybuje medzi te´mami jemu vlastny´mi. Vo svojich dielach riesˇi svoje vnu´torne´ svety, sny, spomienky a autentické vy´chodiska´ uvažovania.V roku 2020,2021,2022 postúpil do finále v sútaži VUB maľba roka. Štúdium 2009-2015 Magisterské štúdium, Akadémia umení v Banskej Bystrici, odbor maľba, garant Doc. Štefan Balázs, ArtD., akad.mal. Výstavy: 2022 Hradby Samoty Castle Jelšava (Slovakia) 2022 Skupinová výstava Svalová pamať-Bátorek,Škorvánek Galérie Vytríny Frídlandska 2022 Samostatná výstava HASPOPO Moving Station Plzeň 2021 Skupinová výstava Výstava finalistov Maľba roka 2021 Galéria Nedbalka Bratislava 2021 Skupinová výstava Nová vlna Turuk & Art Collective t.o.p.auto premium art gallery 2020 Skupinová výstava Výstava finalistov Maľba roka 2020 Galéria Nedbalka Bratislava 2019 Samostatná exhibícia Sonitus 31 Punctum Praha 2018 Skupinová výstava MOR HOE Bátorek Škorvánek Studio Alta Praha 2018 Skupinová výstava VI.Vršovický výtvarný salón Rámování a Galerie Dany Michlové Praha 2018 Skupinová výstava Art Prague Clam Gallas Palace 2017 Skupinová výstava - Kysuce Bátorek, Škorvánek Studio Alta Praha 2017 Hradby Samoty Castle Jelšava (Slovakia) 2017 Skupinová výstava - Draj šmucige namen Bátorek, Škorvánek, Grolmusová Avoid Cafe Praha 2017 Skupinová výstava - Po Banskej Bystrici Kacvinský, Antalová, Škorvánek, Doľacká, Mazúr, Bátorek, Bukovčáková, Badinková, Dhomth Galerie Národní Filmový Archiv na Nákladovém Nádraží Žižkov 2016 Samostatná výstava - Krása fauny, Galerie co hledá jméno Praha 2016 Samostatná výstava - Krása fauny vol. 2, Cafe Lajka Praha 2016 Samostatná výstava ANIMAL - "Svety zo mňa-Zviera vo mne-Svety vo mne-Zvery zo mňa", Punctum Praha