sk | cz

Richard Moravčík

1993 Trnava
Richard Moravčík

Vzdelanie: Štúdium na Strednej škole: Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave (ŠUV). Štúdium ukončené maturitnou skúškou. Bakalárske štúdium na vysokej škole: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, odbor maľba a iné média. Magisterské štúdiumna vysokej škole: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, odbor voľná grafika. Práca: Spolumajiteľ a tater v tetovacom štúdiu Bad idea studio v Bratislave. Výstavy: Publikované práce v časopise o súčasnej kultúre 3/4 v roku 2015. Performance a výstava na Art festivale Blaf v bratislave v roku 2015 Výstava malieb v Flat Gallery v Bratislave v roku 2017 Finalista Maľby roku nadácie VUB a výstava v Galerii Nedbalka v Bratislave v roku 2020