sk | cz

Eva Szórádová

1989 Nitra
Eva Szórádová

Eva Szórádová sa narodila v Nitre. V súčasnosti tvorí v Lužiankach neďaleko Nitry. Vyštudovala strednú umeleckú školu v Topoľčanoch, odbor propagačné výtvarníctvo. Vysokú školu absolvovala v Nitre na Univerzite Konštantína filozofa v odboroch výtvarné umenia a psychológia. Umelecké predmety absolvovala pod vedením akad. mal Jozefa Dobiša. Momentálne sa venuje voľnej maliarskej tvorbe.