sk | cz

Roman Franta

1962 Tábor
Roman Franta

Roman Franta je český maliar, do roku 2018 docent Akadémie výtvarných umení v Prahe, v súčasnosti vedúci ateliéru Maľby na Art & Design Inštitút. Je absolventom Akadémie výtvarných umení v Prahe (prof. B. Dlhý a prof. A. Veselý) a San Francisco Art Institute. Od konca 90. rokov, je neprehliadnuteľnou maliarskou osobnosťou s bohatým registrom formálneho i obsahového oznámenia. Do širšieho diváckeho povedomia vstúpil sérií hmyzích obrazov, za ktorú bol v r. 1997 nominovaný na Cenu Jindřicha Chalupeckého. Frantova živelná mnohovrstevnatá maľba sa pohybuje od realistického iluzívneho stvárnenie cez abstrakciu až po ležérne anti-estetický prejav. Najznámejšie sú jeho cykly farebných chrobákov, v ktorých rozvinul svoje koloristické a iluzivní schopnosti. Svoju tvourbou nekompromisne reflektuje dianie okolo seba. Súčasnú spoločnosť aj svoje osobné zážitky komentuje s hravo ironickým odstupom v nezvyčajne provokatívnych súvislostiach. Rád prenáša slobodu prejavu, odvahu, experiment aj klasické postupy. Je svojráznym a nezameniteľným autorom súčasnej umeleckej scény. V jeho tvorbe je irónia, hra, vzniknuté asociácie a to všetko prepojené v témach osobných a spoločenských. Aktuálne rozvíja sériu portrétov a malieb výrezov častí ľudských tvárí, v ktorých je ľudská jedinečnosť systematicky spochybňovaná. Autorova tvorba tak logicky dospela od spoločenstva chrobákov ku spoločenstvo ľudskému, od chrobáka, asociujícího človeka, k ľudskému jedincovi. Sleduje súčasný vývoj, nové prístupy, technológie, ale trendom sa zámerne vyhýba. Netrvá dlhodobo na jednom nápade, nebojí sa riskovať aj premaľovávať obrazy, hľadá optimálne riešenie, dôvody, výraz. To všetko mu slúži k tvorbe, ktorá je pre neho dobrodružstvom, premýšľaním a zrejmú radosťou z procesu. Taktiež je zastúpený v mnohých súkromných i verejných zbierkach Národnej galérie v Prahe, Alšovej juhočeskej galérie Hlboká n. Vltavou, Múzea umenia Olomouc, Galérie stredočeského kraja Kutná Hora atď. Vystavuje doma aj v zahraničí.