sk | cz

Lucia Rubeljová

1988 Stará Ľubovňa
Lucia Rubeljová

Lucia Rubeljová sa narodila v Starej Ľubovni. Už pri prvej tvorbe si umelecký potenciál všimli jej rodičia, ktorý ju s nádejou, že sa z nej raz stane sochárka, prihlásili do základnej umeleckej školy. Počas štúdia na umeleckej škole sa Lucii podarilo zúročiť svoj talent účasťou na rôznych výtvarných súťažiach, v ktorých sa neraz umiestnila na prvých priečkach. Medzi jej najvýraznejšie úspechy patrí udelenie Strieborného pásma v celoeurópskej súťaži. Na strednú školu sa rozhodla ísť na umelecky zameranú Pedagogickú a Sociálnu Akadémiu, keďže chcela k umeniu motivovať mladšie generácie. Počas štúdia vytvorila okrem iných didaktických pomôcok aj veľkú knihu ilustrácií a taktiež umelecky spríjemnila prostredie v podobe maľovania obrazov na steny budov. Svoje prvé obrazy predala ešte pred dovŕšením osemnástich rokov. Po ukončení školy sa venovala maľovaniu len pre vlastné potešenie. Prvým impulzom venovať sa maľbe naplno, sa stal okamih, keď svoje diela náhodne predostrela jednému zo svojich súčasných odberateľov, ktorý ju požiadal o namaľovanie obrazu. Maľba mala byť abstraktná a vychádzať z jej čistej kreativity a nápadu. Vznikol obraz "Oheň ", ktorý v nej prehĺbil vášeň k umeniu a túžbu po novej tvorbe. Luciine diela sa od iných tvorcov umenia odlišujú najmä rozmanitosťou v štýle tvorby umeleckej výpovede. V jej tvorbe je cítiť silný temperament, predovšetkým v podobe abstraktného vnímania a častých variácií ohňa a červenej. Jej pestrú tvorbu si v súčasnosti vychutnávajú nie len jej priatelia, známi, ale aj širšia verejnosť. Luciinou najväčšou motiváciou sú pozitívne spätné väzby odberateľov a nadšenie okolia z jej umenia, z čoho sa odráža aj Luciin nevyčerpateľný entuziazmus do maľovania.