sk | cz

Adam Panáček

1993 Praha
Adam Panáček

Adam Panáček sa narodil v roku 1993 v Prahe. V rokoch 2008 - 2012 absolvoval SOŠZ v Prahe a v rokoch 2014 - 2020 Akadémiu výtvarných umení v Prahe v ateliéri Grafika I. (od roku 2014 prof. Jiří Lindovský, od roku 2016 doc. Dalibor Smutný). Momentálne žije a študuje v Prahe a venuje sa kresbe a grafike. Vo svojej práci hľadá archetypálnu symboliku vzťahov medzi mužom a ženou, ale aj človeka s prírodou, autentičnosť miesta či atmosféru. Všetko znázorňuje prostredníctvom tradičných kresliarských a grafických techník, čím chce naviazať na tradíciu českej grafickej školy. Výstavy: 2017 - Grafika roku, Clam Gallassův palác, Praha 2018 - Grafika roku, Clam Gallassův palác, praha 2018 - Artotéka Městské knihovny, Praha 2018 - Onkocentrum Na zeleném pruhu, Praha 2019 - Grafika roku, Obecní dům, Praha 2019 - Prostory grafického myšlení, galerie Hollar, Praha 2020 - Jitra v síti chycená, Dům Štepánka Netolického, Třeboň 2020 - Diplomati Avu, Akademie výtv. umění, Praha Ocenenia: 2018 - Grafika roku Hlavná cena v študenskej kategorii za čiarový lept Výlov