sk | cz

Igor Shulman

1959 Tver v Rusku

Významný ruský maliar a figuralista žijúci od roku 1999 v Prahe, absolvent Moskovskej akadémie. Venuje sa predovšetkým stvárňovaniu krásy ženského tela.