sk | cz

Kristýna Florián

1992
Kristýna Florián

Kristýna Florián (rodená Šraierová) je absolventkou ateliéru maľby pod vedením doc. akad. mal. Aleša Ogouna na Sutnarce (Fakulta dizajnu a umenia Ladislava Sutnar v Plzni). Okrem maľby sa venuje ilustrácii a grafike. Pôsobí tiež ako lektor a pedagóg vo vzdelávacích inštitúciach. Maľba je pre ňu formou, cez ktorú vyjadruje emócie, aktuálne témy, ale aj námety z okolia. V rámci jej tvorby sa objavujú témy prírody, vzťahov, miest i súčasných technológií alebo prechádza do čistej abstrakcie. Jej obrazy sa pohybujú na pomedzí abstraktnej a figurálnej maľby. Vo väčšine diel sa objavuje ľudská figúra vynárajúca sa z farebných segmentov, inde však úplne mizne a vzniká čistá abstrakcia. V obrazoch kladie dôraz na prácu s farbou a svetlom. Z výtvarných techník uprednostňuje predovšetkým olejomaľbu a maľbu akrylovými farbami, ďalej využíva aj techniku tušovej maľby či spreju. Mottom, ktorým sa riadi vo svojej tvorbe je: Niečo, čo je tak abstraktné ako myšlienka, zmeniť v niečo stáleho a trvalého, ale rovnako pominuteľného ako sme my samotní - obraz. V rámci výstavnej činnosti 7 autorských výstav a 14 spoločných výstav vo verejných priestoroch či výstavných sieňach. Medzi známejšie miesta možno menovať Invalidovňu, Galériu U Prsteňa, Galériu pod Palmovkou či BUBEC v Prahe a okolí, ďalej v Plzni v Novom divadle a Papierni. Podieľala sa tiež na špecifických projektoch - napríklad v Pražskej tržnici alebo na sympóziu Borovina a iné. Niektoré projekty a výstavy vznikli pod záštitou kurátorského projektu 3 kurátorky alebo v spolupráci s kurátorkou Luciu Vojtíškovou. Okrem iného tiež absolvovala zahraničné stáže v Anglicku, Portugalsku či Slovinsku.