sk | cz

Miroslav Sandanus

1994 Žilina
Miroslav Sandanus

Miroslav Sandanus je študentom na FVU AU v Otvorenom ateliéri maľby u Mgr. art. Rastislava Podobu, ArtD. v Banskej Bystrici. Je držiteľom ceny rektora školy za bakalársku prácu a v minulom roku sa umiestnil na 3. mieste v súťaží VÚB Maľba 2020. Jeho tvorba sa primárne venuje environmentálnym a ekologickým témam. Obrazy sú reflexiou na súčasný svet, konkrétne poukazujú na problematiku dnešnej doby. Venuje sa klasickej maľbe, ktorú kombinuje s asamblážou, kolážou a dekolážou.