sk | cz

Rudolf Fila

1932 Příbram na Morave - 2015 Bratislava
Rudolf Fila

Rudolf Fila sa narodil v roku 1932 v Příbrame na Morave. Školu umeleckého priemyslu v Brne absolvoval v rokoch 1950 až 1952 a Vysokú školu výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave v rokoch 1952 až 1958. V Ústredí umeleckých remesiel v Bratislave bol zamestnaný v roku 1959, v rokoch 1960–1990 učil na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave. Ateliér voľnej maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave viedol v rokoch 1990–1992. Samostatne vystavuje od roku 1962. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach Slovenskej národnej galérie (SNG) v Bratislave, Národnej galérie v Prahe (ČR), Moravskej galérie v Brne (ČR), v Múzeu 20. storočia vo Viedni (Rakúsko), v múzeu v Ulme (Nemecko), v stálej expozícii Credit Suisse Art Collection v Londýne (Veľká Británia) a v ďalších mestách Európy, Severnej a Južnej Ameriky. V šesťdesiatych rokoch 20. storočia patril Rudolf Fila k najvýznamnejším predstaviteľom abstraktnej maľby. Práca s farbou a vnímanie jej optických i materiálnych kvalít sa stali základom jeho práce. Je nielen maliarom a ilustrátorom, ale aj esejistom a pedagógom. Vydal knižné publikácie Analýza výstavby výtvarného diela (1979), Výtvarná príprava pre 1. a 2. ročník umeleckopriemyselnej školy, Načo nám je umenie (1991) a knihu esejí, prednášok, článkov, recenzií, prejavov na vernisážach a rozhovorov z rokov 1965–2002 pod názvom Cestou (2003), za ktorú mu udelili Cenu Dominika Tatarku za rok 2003.