sk | cz

Miroslav Pfliegel

1946 Žilina - 2018 Žilina
Miroslav Pfliegel

Po ukončení štúdia na Vysokej škole dopravnej v Žiline ostal pracovať na VŠD ako vedecký pracovník, neskôr ako riaditeľ vydavateľstva EDIS. Spolu s priateľmi usporiadal v rokoch 1986 – 1990 šesť výstav Premeny Žiliny a v roku 1990 spolu s Gustávom Krušinským vydali rovnomennú knihu. Od roku 1975 pracoval vo fotoklube GAMA, venoval sa výstavnej a organizačnej činnosti. Získal medzinárodné fotografické tituky EFIAP a ESFIAP. Od založenia Zboru Žilincov v roku 1990 aktívne pôsobí v tomto občianskom združení. Vo vydavateľstve EDIS sa podieľal na vydaní 14 kníh z edície História Žiliny. Bol spoluautorom knihy Moja prvá kniha o Žiline. V posledných rokoch bol spoluautor publikácií Potulky starou Žilinou I a II, Žilina príbehy vo svetle lámp.