sk | cz

Michal Čerňanský

1991 Žilina
Michal Čerňanský

Fotografii sa venuje od roku 2009, profesionálne od roku 2018. Fotografia mala v jeho živote vždy miesto vďaka dokumentácii rodinných udalostí a aktivít cez aparáty otca a starého otca (ktoré po nich prevzal a sám ich občas používa), hoci ani jeden z nich nemá formálne vzdelanie v obore fotografie. Michal začal s malým rodinným digitálnym kompaktom a čaro digitálnej fotografie a jej možností v sfére počítačových úprav sa s ním drží dodnes, hoci si rád oddýchne a poexperimentuje s filmovými aparátmi a dúfa vo vlastnú tmavú komoru. Primárne sa venuje portrétom, aktom a digitálnej fotomontáži konceptuálnych a snových fotografií. Najradšej prezentuje ľudskú (predovšetkým ženskú) krásu v jej najrôznejších podobách spojenú s krátkymi príbehmi, vypovedajúcimi o ľuďoch na fotkách niečo viac - v tomto duchu sa niesla výstava jeho portrétov v slovinskej galérii K18 v meste Maribor, v ktorom Michal pôsobil v roku 2016 ako medzinárodný dobrovoľník, aj výstava k projektu Střecha od plzeňského občianskeho združenia "k světu", pre ktorý v roku 2017 vznikla séria portrétov "Město stojí na lidech".